Roboty związane z odmulaniem i profilowaniem skarp rowów, ścinką zawyżonych poboczy oraz uzupełnieniem wybitych poboczy w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania w latach 2017-2019. Drukuj
z dnia: 2017-04-24
Nazwa zadania Roboty związane z odmulaniem i profilowaniem skarp rowów, ścinką zawyżonych poboczy oraz uzupełnieniem wybitych poboczy w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania w latach 2017-2019. CPV 45.23.31.41-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.31.2017
Termin składania ofert 2017-05-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

31_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-04-24

31_17_SIWZ_2017-04-24

31_17_Specyfikacje_2017-04-24

31_17_wersja_edyt_zał_2017-04-24

 

 

31_17_zmiana_SIWZ_2017-04-28

 

31_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-05-09

 

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_2_2017-05-18

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_3_2017-05-18

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_4_2017-05-18

 

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_6_2017-05-22

 

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_1_2017-05-23

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_7_2017-05-23

 

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_8_2017-05-23

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_5_2017-05-26