DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Roboty związane z odmulaniem i profilowaniem skarp rowów, ścinką zawyżonych poboczy oraz uzupełnieniem wybitych poboczy w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania w latach 2017-2019. Drukuj Email
z dnia: 2017-04-24
Nazwa zadania Roboty związane z odmulaniem i profilowaniem skarp rowów, ścinką zawyżonych poboczy oraz uzupełnieniem wybitych poboczy w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na zadania w latach 2017-2019. CPV 45.23.31.41-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.31.2017
Termin składania ofert 2017-05-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

31_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-04-24

31_17_SIWZ_2017-04-24

31_17_Specyfikacje_2017-04-24

31_17_wersja_edyt_zał_2017-04-24

 

 

31_17_zmiana_SIWZ_2017-04-28

 

31_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-05-09

 

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_2_2017-05-18

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_3_2017-05-18

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_4_2017-05-18

 

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_6_2017-05-22

 

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_1_2017-05-23

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_7_2017-05-23

 

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_8_2017-05-23

 

31_17_ogłoszenie_o_wyborze_zadanie_nr_5_2017-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :