DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I. Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 392 w km 22+400 – 34+180 Stronie Śląskie - Idzików. Drukuj Email
z dnia: 2017-04-20
Nazwa zadania Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I. Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 392 w km 22+400 – 34+180 Stronie Śląskie - Idzików. CPV 45.23.31.42-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.25.2017
Termin składania ofert 2017-05-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

25_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-04-20

25_17_SIWZ_2017-04-20

25_17_opis_przedmiotu_zamówienia_2017-04-20

25_17_STWiORB_2017-04-20

25_17_kosztorys_ofertowy_2017-04-20

25_17 wersja_edyt_zał_2017-04-20

 

 

25_17_pyt_i_odp_2017-05-09

25_17_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2017-05-09

25_17_kosztorys_ofertowy_2017-05-09

 

 

25_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-05-17

 

25_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-06-08

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :