Remont DW 374 w m. Wieśnica w km 13+700-14+100. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2017-04-10
Nazwa zadania Remont DW 374 w m. Wieśnica w km 13+700-14+100. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.27.2017
Termin składania ofert 2017-05-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

27-17 ogloszenie o zamowieniu

27-17 siwz

27-2017 siwz

374 specyfikacje

  27-17 odpowiedzi na pytania od 1 do 6 i zmiana siwz

27-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia

kosztorys ofertowy 26-04-2017

   zbiorcze zestawienie ofert

27-17 ogloszenie o wyborze oferty