TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - OBWÓD DROGOWY CIESZYCE. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne. CPV 45000000-7 Drukuj
z dnia: 2017-04-05
Nazwa zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - OBWÓD DROGOWY CIESZYCE.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.30.2017
Termin składania ofert 2017-04-25 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

  30_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-04-05

30_2017 SIWZ 2017-04-05

30_2017 zał_1-7 do siwz 2017-04-05

30_2017 Program funkcjonalno-użytkowy

30_2017 Zgłoszenie robót

30_2017 Inwentaryzacja_1- 2003

30_2017 Inwentaryzacja_2- 2003

30_2017 Audyt energetyczny - IV.2016

30_2017 Zdjęcia budynku - II.2017

 

30_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_2017-04-18

30_2016 pyt_i odp_2017-04-18

 

 

30_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-04-25

 

30_2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - 2017-04-27