DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w m. Żerkowice. Drukuj Email
z dnia: 2017-04-05
Nazwa zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w m. Żerkowice.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.26.2017
Termin składania ofert 2017-04-20 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

26_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-04-05

26_17_SIWZ_2017-04-05

26_17_dokumentacja_2017-04-05

26_17_wersja_edyt_zał_2017-04-05

 

 

26_17_zbiorcze_zestawienie_ofert_2017-04-20

 

26_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-05-12

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :