Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna. CPV 71320000-7, 45000000-7. Drukuj
z dnia: 2017-04-04
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna. CPV 71320000-7, 45000000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Termin składania ofert 2017-04-27 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

20-17 ogloszenie o zamowieniu

20-17 siwz

pfu lesna

20_2017 siwz

20-17 odpowiedzi na pytania od 1 do 5

20-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia

pismo zlk pkp

 

20_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 27_04_2017

 

 

20-17 ogloszenie o wyborze