Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 360 w km 0+000 do km 11+960, w ramach projektu: Od zamku Frydlant do zamku Czocha. Drukuj
z dnia: 2017-03-23
Nazwa zadania Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 360 w km 0+000 do km 11+960, w ramach projektu: Od zamku Frydlant do zamku Czocha.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.21.2017
Termin składania ofert 2017-04-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 172, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

  21_2017_OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

21_2017_SIWZ

21_2017_OPZ

STWiORB

21_2017_załączniki w formie edytowalnej

 

21_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  2017-04-04

21_2016 pyt i odp_2017-04-04

7_SST D-05.03.05b warstwa wiążąca i wyrównawcza z AC 16 W

9_SST D-05.03.13a warstwa ścieralna z SMA

BADANIA UGIĘĆ

KOSZTORYS OFERTOWY DW nr 360- korekta z dn. 2017-04-04

  

21_2016 pyt i odp_2017-04-06

KOSZTORYS OFERTOWY DW nr 360- korekta z dn_2017-04-06

 

21_2016 pyt. nr 31 i odp_2017-04-06

KOSZTORYS OFERTOWY DW nr 360- tekst jednolity z dn_2017-04-06

 

21_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2017-04-07

21_2016 pyt. nr 32 i odp_2017-04-07

 

2720-21-2017-zbiorcze-zestawienie-ofert

 

 

21_2017 info_o wyborze - 2017-05-16