DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja ul. Sienkiewicza w km 74+713 – 74+875 długość 162 m. Drukuj Email
z dnia: 2017-03-23
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja ul. Sienkiewicza w km 74+713 – 74+875 długość 162 m. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.22.2017
Termin składania ofert 2017-04-07 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 172, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

22_2017_ogłoszenie o zamówieniu

22_2017_SIWZ

22_2017_OPZ

STWiORB

22_2017_załączniki w wersji edytowalnej

 

22_2017 zmiana siwz 2017-03-31

 

 

22_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-04-07

 

22_2017 Informacja o wyborze - 2017-04-27

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :