TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - OBWÓD DROGOWY CIESZYCE. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkursy horyzontalne. CPV 45000000-7 Drukuj
z dnia: 2017-03-17
Nazwa zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - OBWÓD DROGOWY CIESZYCE.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.17.2017
Termin składania ofert 2017-04-04 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

 

17_2017 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-03-17

17_2017 SIWZ 2017-03-17

17_2017 zał_1-7 do siwz 2017-03-17

17_2017 Program funkcjonalno-użytkowy

17_2017 Zgłoszenie robót

17_2017 Inwentaryzacja_1- 2003

17_2017 Inwentaryzacja_2- 2003

17_2017 Audyt energetyczny - IV_2016

17_2017 Zdjęcia budynku - II_2017

 

17_2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - 2017-04-04