Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania. CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2017-03-16
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.11.2017
Termin składania ofert 2017-03-31 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 71 / 39 17 110
Załączniki

 

 

2720_11_17-ogloszenie-o-wyborze-zad-3-www

 

 

2720_11_17_ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zad-4-www

 

 

 

2720_11_2017_uniewaznienie-zadanie-2

 

 

 

2720_11_17_ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zad_1-www

 

 

    11-17 Informacja z otwarcia ofert - korekta kwoty brutto ogółem (03-04-2017)

  

 

11-17 Zadanie nr 5 - unieważnienie (31-03-2017)

 

 

  11-17 Informacja z otwarcia ofert (31-03-2017)

  

11-17 Ogłoszenie o zmówieniu (16-03-2017)

11-17 SIWZ (16-03-2017)

11-17 SSTWiORB

11-17 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ (edytowalne)