Remont drogi wojewódzkiej nr 334, m. Moczydlnica Dworska w km 30+030-31+330. CPV 45233142-6 Drukuj
z dnia: 2017-03-15
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 334, m. Moczydlnica Dworska w km 30+030-31+330. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.15.2017
Termin składania ofert 2017-04-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

  15_2017 ogloszenie o zamowieniu 15_03_2017

15_2017 siwz 15_03_2017

15_2017 siwz wersja edytowalna 15_03_2017

15_2017 stwiorb 15_03_2017

  15_2017 zbiorcze zestawienie ofert 03_04_2017

   15_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_05_2017