DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 334, m. Moczydlnica Dworska w km 30+030-31+330. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2017-03-15
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 334, m. Moczydlnica Dworska w km 30+030-31+330. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.15.2017
Termin składania ofert 2017-04-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

  15_2017 ogloszenie o zamowieniu 15_03_2017

15_2017 siwz 15_03_2017

15_2017 siwz wersja edytowalna 15_03_2017

15_2017 stwiorb 15_03_2017

  15_2017 zbiorcze zestawienie ofert 03_04_2017

   15_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10_05_2017

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :