DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego. Drukuj Email
z dnia: 2017-03-14
Nazwa zadania Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego. CPV 45.23.31.42-3.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.18.2017
Termin składania ofert 2017-04-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

18_17 ogłoszenie o zamówieniu 2017-03-14

18_17 SIWZ 2017-03-14

18_17_opis przedmiotu zamówienia 2017-03-14

18_17 STWiORB 2017-03-14

18_17 wersja edyt_zał_1_7_2017-03-14

 

 

18_17_pyt_i_odp_2017-03-21

18_17_zal_2_Kosztorys_2017-03-21

 

 

18_17_pyt_i_odp_2017-03-27

18_17_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2017-03-27

 

 

18_17_pyt_i_odp_2017-03-29

18_17_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2017-03-29

18_17_zal_2_Kosztorys_2017-03-29

 

 

18_17_pyt_i_odp_2017-03-30

18_17_zal_2_Kosztorys_2017-03-30

 

 

18_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-04-05

 

18_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :