DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Piaseczna – Stary Węgliniec od km 59+860 do km 61+320 / długość 1460 mb. Drukuj Email
z dnia: 2017-03-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Piaseczna – Stary Węgliniec od km 59+860 do km 61+320 / długość 1460 mb.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.13.2017
Termin składania ofert 2017-04-07 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 713917233, -166 / 713917110
Załączniki

2720_13_2017_ogloszenie_o_zamowieniu

2720_13_2017_siwz_www

  2720_13_2017_sst

 

2720-13-2017-pytania-1-4-i-odpowiedzi-zmiana-siwz

2720-13-2017-zmiana-ogloszenia

2720_13_2017_siwz_www

 

2721_13_2017_pytanie_5_odpowiedz_zmiana_siwz

2721_13_2017_zmiana_ogloszenia_ii

9 sst d-05 03 13a warstwa scieralna z sma

 

2720-13-2017-pytanie-6-i-odpowiedz-zmiana-siwz

2720-13-2017-zmiana-ogloszenia-iii

7 sst d 05 03 05b warstwa wiazaca i wyrownawcza z ac 16 w

 

 

2720_13_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-04-07

 

2720_13_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - www

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :