Przebudowa mostu w ciągu DW 385, w km 26+875 w m. Budzów. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2017-02-27
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 385, w km 26+875 w m. Budzów. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.6.2017
Termin składania ofert 2017-03-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędzia, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

6_2017 ogloszenie o zamowieniu 27_02_2017

6_2017 siwz 27_02_2017

6_2017 siwz wersja edytowalna 27_02_2017

6_2017 pfu 27_02_2017

6_2017 pfu wersja edytowalna 27_02_2017

 

6_2017 zmiana siwz 08_03_2017

6_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 08_03_2017

6_2017 siwz wersja edytowalna 08_03_2017

 

6_2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 15_03_2017

6_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 15_03_2017

 

6_2017 ogloszenie o zmianie ogloszenia 16_03_2017

 

6_2017 zbiorcze zestawienie ofert 21_03_2017

 

6_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12_04_2017