DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu DW 363 km 11+280 w m. Iwiny. CPV 45000000-7, 45000000-9, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2017-02-27
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 363 km 11+280 w m. Iwiny. CPV 45000000-7, 45000000-9, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.7.2017
Termin składania ofert 2017-03-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

7-17 ogloszenie o wyborze

zbiorcze zestawienie ofert

 

7-17 odpowiedz na pytanie 2 i zmiana siwz

7-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia 23-03-2017

projekt umowy 23-03-17

 

7-17 ogloszenie o zamowieniu

7-17 siwz

materiay informacyjne

dzmiuw zapytanie

dzmiuw odpowiedz

iwiny konserwator zabytkow odpowiedz

pozwolenie wodno prawne

pfu iwiny 2

7-17 siwz

 

7-17 odpowiedz na pytanie 1 i zmiana siwz

7-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia

7-17 siwz 14-03-17

7-17 siwz 14-03-17

pfu iwiny 14-03-2017

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :