Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Drukuj
z dnia: 2017-02-22
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.20.00.00-9, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.8.2017
Termin składania ofert 2017-03-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

8_17 ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-22

8_17 SIWZ 2017-02-22

8_17 PFU 2017-02-22

8_17 opinia geotechniczna 2017-02-22

8_17 wersja edyt_zal 2017-02-22

 

8_17 pyt_i_odp_2017-03-07

8_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-03-07

8_17 wersja edyt_zał_1_i_7 2017-03-07

 

8_17 pyt_i_odp 2017-03-13

8_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-03-13

 

 

8_17 pyt_i_odp_2017-03-16

8_17 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-03-16

8_17 PFU 2017-03-16

8_17 ocena_st_tech_i_analiza_nośności_2017-03-16

8_17 zal_9_wzór tablicy 2017-03-16

 

 

8_17_zbiorcze_zestawienie_ofert_2017-03-28

 

8_17 ogłoszenie o wyborze 2017-04-10