Remont drogi wojewódzkiej nr 338, m. Kawice w km 37+290 - 38+490, 1,2 km. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj
z dnia: 2017-02-21
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 338, m. Kawice w km 37+290 - 38+490, 1,2 km. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.3.2017
Termin składania ofert 2017-03-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

3-17 ogloszenie o wyborze

zbiorcze zestawienie ofert

 

3-17 odpowiedzi na pytania od 8 do 9

 

3-17 ogloszenie o zamowieniu

 

3-17-siwz

3-17-siwz

sst

 

 

3-17 odpowiedzi na pytania od 1 do 7 i zmiana siwz

3-17 ogloszenie o zmianie ogloszenia

3-17 siwz-06-03-17

3-17 siwz-06-03-17