DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa obejścia m. Złotoryja – etapami. Etap I, odcinek: droga wojewódzka nr 363 – droga powiatowa nr 2610D w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Drukuj Email
z dnia: 2017-02-17
Nazwa zadania Budowa obejścia m. Złotoryja – etapami. Etap I, odcinek: droga wojewódzka nr 363 – droga powiatowa nr 2610D w formule „zaprojektuj i wybuduj”. CPV 45.00.00.00-0, 71.24.70.00-8, 71.30.00.00-1, 71.35.19.10-5, 71.35.19.14-3.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.4.2017
Termin składania ofert 2017-06-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

4_17 ogłoszenie o zamówieniu 2017-02-17

4_17 SIWZ 2017-02-17

 

4_17 SIWZ 2017-02-17

 

4_17 PFU z załącznikami

4_17_JEDZ_2017-02-17

4_17 wersja_edyt_zał_2017-02-17

 

 

4_17 zmiana SIWZ 2017-02-27

4_17_sprostowanie_ogłoszenia_2017-02-27

4_17_zal_8_Warunki_Kontraktu_2017-02-27

4_17_pismo_PKP_Wałbrzych_2017-02-27

 

 

4_17_pyt_i_odp_2017-03-28

4_17_sprostowanie_ogłoszenia_2017-03-28

4_17_dok_środowiskowa_2017-03-28

4_17_ZOP_2017-03-28

4_17_plan_sytuacyjny_2017-03-28

 

 

4_17_pyt_i_odp_2017-04-14

4_17_sprostowanie_ogłoszenia_2017-04-14

4_17_zieleń_2017-04-14

 

 

4_17_pyt_i_odp_2017-04-28

4_17_sprostowanie_ogłoszenia_2017-04-28

4_17_nowe_zał_SIWZ_2017-04-28

 

 

4_17_pyt_i_odp_2017-05-26

4_17_sprostowanie_ogłoszenia_2017-05-26

4_17_decyzja_GDOŚ_2017-05-26

 

 

4_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-06-13

 

 

4_17_OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  2017-07-31

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :