DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+702 w miejscowości Platerówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7, 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2017-02-17
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 4+702 w miejscowości Platerówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7, 71320000-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.129.2016.AK
Termin składania ofert 2017-03-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 166, fax 71 / 39 17 110
Załączniki

 

 

129-16 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (10-03-2017 r.)

 

 

129-16 Informacja z otwarcia złożonych ofert (07-03-2017)

 

  129-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (01-03-2017)

  129-16 Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ (01-03-2017)

 

 

129-16 Ogłoszenie o zamówieniu (17-02-2017)

129-16 SIWZ (17-02-2017)

129-16 Program funkcjonalno-użytkowy

129-16 Załączniki Nr 1-6 do SIWZ

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :