DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe i budowlane dla zadania: „Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. Bolesława Chrobrego oraz przy ul. J. Słowackiego w Nowogrodźcu” – realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj. Drukuj Email
z dnia: 2017-01-13
Nazwa zadania Prace projektowe i budowlane dla zadania: „Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. Bolesława Chrobrego oraz przy ul. J. Słowackiego w Nowogrodźcu” – realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.132.2016
Termin składania ofert 2017-02-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

132_16 ogłoszenie o zamówieniu

132_16 siwz

132_16 pfu wraz z załącznikami

132_2016 wersja edyt_zał

 

132_16 zmiana siwz 2017-01-17

132_16 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-01-17

132_16 załącznik nr 9 2017-01-17

 

132_16 pyt_i_odp 2017-01-31

132_16 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-01-31

132_16 zal_7_i_8_SIWZ_2017_01_31

132_16 zal_8_PFU_2017_01_31

 

132_16 pyt_i_odp 2017-02-02

132_16 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2017-02-02

 

132_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2017-02-09

132_16 ogłoszenie o wyborze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :