Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice ul. Chocianowska w km 15+500 - 17+970. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj
z dnia: 2016-12-16
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice ul. Chocianowska w km 15+500 - 17+970. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.128.2016.AK
Termin składania ofert 2017-01-03 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 /39 17 233, fax 71/ 39 17 110
Załączniki

 

 

128-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13-01-2017

 

128-16 Informacja z otwarcia ofert w dniu 03-01-2017

  

  128-16 Odpowiedzi na pytania 30-12-2016

 

  128-16 Odpowiedzi na pytania i zmiana treści SIWZ  29-12-2016

128-16 Załącznik Nr 8 (wzór umowy)  z 29-12-2016

  

128-16 Ogłoszenie o zamówieniu 16-12-2016

  128-16 SIWZ 16-12-2016

128-16 Załączniki Nr 1_7 do SIWZ edytowalne 16-12-2016

STWiORB