Przebudowa mostu przez rz. Kaczawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 82+119 w m. Nowy Kościół wraz z rozbudową DW 328 na dojazdach i opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9 Drukuj
z dnia: 2016-12-16
Nazwa zadania Przebudowa mostu przez rz. Kaczawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 82+119 w m. Nowy Kościół wraz z rozbudową DW 328 na dojazdach i opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45200000-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.125.2016.AK
Termin składania ofert 2017-01-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 71 / 39 17 110
Załączniki

 

 

125-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 23-01-2017

  

125-16 Informacja z otwarcia ofert w dniu 03-01-2017

 

125-16 Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ  29-12-2016

125-16 Załącznik nr 7 (wzór umowy) z 29-12-2016

 

  125-16 Ogłoszenie o zamówieniu 16-12-2016

  125-16 SIWZ 16-12-2016

  125-16 Program funkcjonalno-użytkowy

125-16 Załączniki Nr 1-7 edytowalne 16-12-2016