DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice ul. Chocianowska w km 15+500 - 17+970. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-10-24
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice ul. Chocianowska w km 15+500 - 17+970. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.124.2016.AK
Termin składania ofert 2016-11-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 3917 233, fax 71 / 39 17 110
Załączniki

 

124-16 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  18-11-2016

 

124-16 Informacja z otwarcia ofert  08-11-2016

 

124-16 Odpowiedzi na pytania  02-11-2016

 

124-16 Odpowiedzi na pytania  27-10-2016

124-16 Opis przedmiotu zamówienia  27-10-2016

 

 

124-16 Ogłoszenie o zamówieniu  24-10-2016

124-16 SIWZ  24-10-2016

124-16 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ (edytowalne) 24-10-2016

  124-16 STWiORB

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :