Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z budową chodnika i odwodnienia w miejscowości STARY WOŁÓW, w km 12+060 - 12+255. CPV 45.00.00.00-7 Drukuj
z dnia: 2016-10-11
Nazwa zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z budową chodnika i odwodnienia w miejscowości STARY WOŁÓW, w km 12+060 - 12+255. CPV 45.00.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.119.2016
Termin składania ofert 2016-11-03 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

119_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2016-10-11

119_2016 SIWZ  2016-10-11

119_2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  2016-10-11

119_2016 KOSZTORYS OFERTOWY  2016-10-11

119_2016 załączniki do siwz 2016-10-11_edyt

119_2016 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 

119_2016 ZMIANA SIWZ  2016-10-18

 

119_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  2016-10-24

119_2016 pyt_i_odp zmiana siwz 2016-10-24

119_2016 załączniki do pisma z dn_2016-10-24

119_2016 stała organizacja ruchu 2016-10-24

119_2016 umowa_wzór - załącznik nr 8 do siwz 2016-10-24

119_2016 załącznik nr 5 do siwz 2016-10-24

119_2016 załącznik nr 5 do siwz 2016-10-24_edyt

 

 

119_2016 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT  2016-11-03

 

 

119_2016 INFORMACJA O WYBORZE  2016-11-22