DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odmulanie i profilowanie skarp rowów, oczyszczanie przepustów, ścinka zawyżonych oraz uzupełnianie wybitych poboczy w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45.23.31.41-9 Drukuj Email
z dnia: 2016-10-11
Nazwa zadania Odmulanie i profilowanie skarp rowów, oczyszczanie przepustów, ścinka zawyżonych oraz uzupełnianie wybitych poboczy w ciągu dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. CPV 45.23.31.41-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.120.2016.AK
Termin składania ofert 2016-10-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 71 / 39 17 110
Załączniki

 

120-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie Nr 3 i Nr 4  (03-11-2016)

120-16 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Zadanie Nr 1 (31-10-2016)

120-16 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Zadanie Nr 2 (31-10-2016)

 

 

120-16 Informacja z otwarcia ofert  26-10-2016

   

120-16 Zmiana treści SIWZ  21-10-2016

 

  120-16 Zmiana treści SIWZ 19-10-2016

120-16 Zmiana Załącznika Nr 6 do SIWZ - edytowalny 19-10-2016

120-16 Wykaz powiatów

 

120-16 Zmiana treści SIWZ 14-10-2016

 

  120-16 Ogłoszenie o zamówieniu 11-10-2016 r.

120-16 SIWZ 11-10-2016 r.

120-16 STWiORB

120-16 Załączniki Nr 1-6 do SIWZ (edytowalne) 11-10-2016 r.

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :