Remont toru na linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica w km 4.260 – 5.300, 5.700 – 6.780 i 13.150 – 14.840. Drukuj
z dnia: 2016-10-04
Nazwa zadania Remont toru na linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica w km 4.260 – 5.300, 5.700 – 6.780 i 13.150 – 14.840. CPV 45.23.41.00-7, 45.23.41.16-2.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.112.2016
Termin składania ofert 2016-10-24 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155, 71 39 17 233, 71 39 17 110
Załączniki

  112_16 ogłoszenie o zamówieniu

112_16 SIWZ

112_16 opis przedmiotu zamówienia

112_16 STWiORB

 

112_16 wersja edytowalna załączników

 

112_16 pyt_i_odp 2016-10-14

112_16 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-10-14

112_16 SIWZ 2016-10-14

112_16 Opis przedmiotu zamówienia 2016-10-14

 

112_16 zmiana siwz 2016-10-19

112_16 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-10-19

112_16 załącznik nr 7 2016-10-19

 

112_16 zbiorcze zestawienie ofert 2016-10-24

112_16 ogłoszenie o wyborze