DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont toru na linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica w km 4.260 – 5.300, 5.700 – 6.780 i 13.150 – 14.840. Drukuj Email
z dnia: 2016-10-04
Nazwa zadania Remont toru na linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica w km 4.260 – 5.300, 5.700 – 6.780 i 13.150 – 14.840. CPV 45.23.41.00-7, 45.23.41.16-2.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.112.2016
Termin składania ofert 2016-10-24 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155, 71 39 17 233, 71 39 17 110
Załączniki

  112_16 ogłoszenie o zamówieniu

112_16 SIWZ

112_16 opis przedmiotu zamówienia

112_16 STWiORB

 

112_16 wersja edytowalna załączników

 

112_16 pyt_i_odp 2016-10-14

112_16 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-10-14

112_16 SIWZ 2016-10-14

112_16 Opis przedmiotu zamówienia 2016-10-14

 

112_16 zmiana siwz 2016-10-19

112_16 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-10-19

112_16 załącznik nr 7 2016-10-19

 

112_16 zbiorcze zestawienie ofert 2016-10-24

112_16 ogłoszenie o wyborze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :