DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Służby Utrzymaniowej Wałbrzych. Drukuj Email
z dnia: 2016-09-08
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Służby Utrzymaniowej Wałbrzych. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.111.2016
Termin składania ofert 2016-10-04 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Agata Dębińska, Beata Kozioł
Tel./Fax 071/ 39 17 170, -233, 71/39 17 110
Załączniki

  111-2016-ogloszenie-o-zamowieniu

  111-2016-siwz

111-2016-opis-przedmiotu-zamowienia

   111-2016-kosztorys-ofertowy

111-2016-specyfikacje-techniczne

111_2016_zmiana_siwz

 

111_2016_zmiana_ogloszenia_o_zamwieniu

 

111_16 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2016-09-22

111_16 zmiana siwz 2016-09-22

111_16 FORMULARZ OFERTY z dnia 2016-09-22

111_16 WZÓR UMOWY z dnia 2016-09-22

 

111_16_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_z_dnia_26_09_2016 2

111_16_zmiana_siwz_z_dnia_26_09_2016

111_16_wzor_umowy_z_dnia_26_09_20116

 

111_16_zmiana_siwz z dnia 28-09-2016

111_16_siwz z dnia 2016-09-28

 

111_16_ogloszenie o zmianie ogloszenia z dnia 28-09-2016

 

 

111_2016_zbiorcze zestawienie ofert

 

111_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :