DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w km 0+000 - 1+100 w m. Tłumaczów. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w km 0+000 - 1+100 w m. Tłumaczów.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.109.2016
Termin składania ofert 2016-08-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39 -17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

109_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2016-07-27

109_2016 SIWZ 2016-07-27

ogłoszenie o zamówieniu

  109_2016 siwz

109_2016 sst

109_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-08-11

109_2016 zmiana siwz 2016-08-11

109_2016 UMOWA - WZÓR z dn_2016-08-11

109_2016_zmiana_siwz_17_08_2016

109_2016_kosztorys_ofertowy_17_08_2016

109_2016_ogloszenie_o_zmianie_17_08_2016 1

109_2016_pytania_od_oferentow_22_08_2016

109_2016_ogloszenie o_zmianie_ogloszenia_22_08_2016

 

109_2016_zbiorcze_zestawienie_ofert

109_16 ogłoszenie o wyborze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :