Remont drogi wojewódzkiej nr 384 odcinek Jodłownik - Bielawa w km 9+850 - 11+960 oraz Bielawa - Dzierżoniów w km 17+200 - 19+500. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 384 odcinek Jodłownik - Bielawa w km 9+850 - 11+960 oraz Bielawa - Dzierżoniów w km 17+200 - 19+500. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.107.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew.12, tel. 71 / 39 17 233, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

 

 

107-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  19-08-2016 r.

107-16 Odpowiedzi na pytania  19-08-2016 r.

107-16 Załącznik Nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy  19-08-2016 r.

107-16 STWiORB  19-08-2016 r.

107-16 Załącznik Nr 2 z 19-08-2016 r. (edytowalny)

 

 

107-16 Zmiana treści SIWZ  08-08-2016 r.

  

107-16 Ogłoszenie o zamówieniu  27-07-2016

107-16 SIWZ  27-07-2016

107-16 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ  27-07-2016 (edytowalne)

107-16 STWiORB

 

 

107_2016_zbiorcze_zestawienie_ofert

107_16 ogłoszenie o wyborze