Remont drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Ulica km 54+617 - 55+567. CPV 45.23.31.42-6 Drukuj
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Ulica km 54+617 - 55+567. CPV 45.23.31.42-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.106.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-17 10:30 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki


106-2016_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

 

106-16 Informacja z otwarcia ofert  17-08-2016 r.

 

 

  106-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  10-08-2016 r.


106-16 Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ  10-08-2016 r. 

 

106-16 Opis przedmiotu zamówienia  10-08-2016 r.

106-16 Załącznik Nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy  10.08.2016 r.

 

106-16 Załącznik Nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy  10-08-2016 r. (edytowalny)

 

 

  106-16 Odpowiedzi na pytania  08-08-2016 r.

106-16 Załącznik Nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy z dnia  08-08-2016 r.

106-16 Załącznik Nr 2 do SIWZ - Kosztorys ofertowy z dnia 08-08-2016 r. (edytowalny)

 

 

106-16 Ogłoszenie o zamówieniu  27-07-2016

106-16 SIWZ  27-07-2016

106-16 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ  27-07-2016 (edytowalne)

106-16 STWiORB