DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zadanie w formule „projektuj i buduj” p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etapami, odcinek od km 51+645 do km 52+460”. CPV 45.20.00.00-9, 71.32.20.00-1 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Zadanie w formule „projektuj i buduj” p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków - etapami, odcinek od km 51+645 do km 52+460”. CPV 45.20.00.00-9, 71.32.20.00-1
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.100.2016
Termin składania ofert 2016-09-20 09:00 Po Terminie
Typ postępowania PRZETARG NIEOGRANICZONY
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

  100_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2016-07-27

100_2016 SIWZ edyt 2016-07-27

100_2016 PFU 2017-07-27

100_2016 OPZ- Henryków 2016-07-27

100_2016 Materiały dla Wykonawcy 2016-07-27

100_2016 siwz edyt 2016-07-27

 

100-2016-pyt-1-12-i-odp-zmiana-siwz-www

100-2016-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia

100-2016-zestawienie-cenowe

100-2016-wykaz-robot-budowlanych

100-2016-przedmiar-robot

100-2016-kosztorys-ofertowy

 

100_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-08-30

100_2016 pyt_i odp 2016-08-30

 

100_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA 2016-09-02

100_2016 pyt_i odp 2016-09-02

100_2016 załączniki do pisma z dn_2016-09-02

 

100_2016 pyt_i odp 2016-09-09

100_2016 zalaczniki do pisma z dn_2016-09-09

 

 

100_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-09-20

 

100_2016 informacja o wyborze 2016-10-20

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :