DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 366 w m. Podgórzyn w km 9+700 – 10+617 i drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Kowary w km 20+130 – 21+000. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 366 w m. Podgórzyn w km 9+700 – 10+617 i drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Kowary w km 20+130 – 21+000. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.108.2016
Termin składania ofert 2016-08-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

  108_16 ogloszenie o zamowieniu

108_16_siwz

108_16 specyfikacje techniczne

108_16_wersja edytowalna zalacznikow

108-2016-pyt-1-3-i-odp-zmiana-siwz-www-11-08-2016

108-2016-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-11-08-2016

108-2016-kosztorys-ofertowy-11-08-2016

108_16 pyt-4_i_odpowiedz_17-08-2016

 

108_16 zbiorcze zestawienie złożonych ofert 2016_08_22

108_16 ogłoszenie o wyborze

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :