DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie na jego podstawie zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica, etap II na odcinku od km 14.840 do km 19.903 wraz z przebudową układu torowego na stacji Trzebnica. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie na jego podstawie zadania pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica, etap II na odcinku od km 14.840 do km 19.903 wraz z przebudową układu torowego na stacji Trzebnica. CPV 45234100-7, 45234116-2, 71322000-1.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.94.2016
Termin składania ofert 2016-08-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 248, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

94_16 harmonogram rzeczowo-finansowy

94_16 ogloszenie o zamowieniu

94_16 pfu

94_16 siwz

94_16 wwiorb

94_16_wersja edytowalna zalacznikow

94_2016 materialy dodatkowe 11_08_2016

94_2016 odpowiedzi na pytania 11_08_2016

94_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 11_08_2016

 

94_2016_zbiorcze_zestawienie_ofert

  94_2016_zbiorcze_zestawienie_ofert_sprostowanie

 

 

94_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 25_08_2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :