Przebudowa mostu w ciągu DW 385, w km 26+875 w m. BUDZÓW wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7 Drukuj
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 385, w km 26+875 w m. BUDZÓW wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.102.2016
Termin składania ofert 2016-09-01 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-233, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

102_2016 uniewaznienie postepowania 25_10_2016

102_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 01_09_2016

 

 

102_2016 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 26_08_2016

102_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 26_08_2016

102_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 22_08_2016

102_2016 zmiana siwz 22_08_2016

 

102_2016 pfu 22_08_2016

102_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 12_08_2016

 

102_2016 odpowiedz na pytanie i zmiana siwz 12_08_2016

102_2016 zalaczniki 6 7 i 11 w wersji edytowalnej 12_08_2016

102_2016 ogloszenie o zamowieniu 27_07_2016

102_2016 siwz 27_07_2016

102_2016 siwz wersja edytowalna 27_07_2016

102_2016 zalacznik nr 10 informacje dodatkowe