Przebudowa mostu w ciągu DW 335 w km 5+222 w miejscowości Jaroszówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7 Drukuj
z dnia: 2016-07-27
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 335 w km 5+222 w miejscowości Jaroszówka wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.103.2016
Termin składania ofert 2016-08-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-233, fax. 71 39-17-110
Załączniki

 

103_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30_09_2016

 

103_2016 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 24_08_2016

 

 

103_2016 ogloszenie o zamowieniu 27_07_2016

103_2016 siwz 27_07_2016

103_2016 siwz wersja edytowalna 27_07_2016

103_2016 informacje dodatkowe 27_07_2016

 

 

103_2016 odpowiedz na pytanie i zmiana siwz 12_08_2016

103_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 12_08_2016

103_2016 zalaczniki 6 7 w wersji edytowalnej 12_08_2016