Remont czterech przepustów w ciągu drogi woj. Nr 360 (km 5+560 do 7+430) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach projektu: „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”. CPV 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-9 Drukuj
z dnia: 2016-07-26
Nazwa zadania Remont czterech przepustów w ciągu drogi woj. Nr 360 (km 5+560 do 7+430) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach projektu: „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”. CPV 71.32.00.00-7, 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-9
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.92.2016
Termin składania ofert 2016-08-22 10:00 Po Terminie
Typ postępowania PRZETARG NIEOGRANICZONY
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax te. 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

92_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2016-07-26

92_2016 SIWZ  2016-07-26

92_2016 PFU przebudowa czterech przepustów DW 360

92_2016 odpowiedź DZMIUW we Wrocławiu

92_2016 odpowiedź Wojewózki Urząd Ochrony Zabytków

92_2016 odpowiedz starosta lwwecki

92_2016 siwz 2016-07-26 wersja_edyt

 

92_2016 uzupełnienie do SIWZ 2016-08-04

92_2016 odpowiedź Urząd Miejski w Leśnej

 

92_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  2016-08-08

92_2016 pyt_i odp 2016-08-08

92_2016 załącznik nr 6 do SIWZ_2016-08-08

92_2016 załącznik nr 6 do SIWZ_2016-08-08

 

92_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-08-11

92_2016 pyt_i odp 2016-08-11

 

92_2016_zbiorcze_zestawienie_ofert

 

92_2016 info_o wyborze 2016-09-14