Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Drukuj
z dnia: 2016-07-25
Nazwa zadania Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.78.2016
Termin składania ofert 2016-08-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 171, 71 39 17 233, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

78_16 ogloszenie o zamowieniu

78_16 siwz

78_16 specyfikacje techniczne

78_2016 wersja edytowalna zalacznikow

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

78-16 ogloszenie o wyborze - zad 1

78-16 ogloszenie o wyborze - uniewaznienie - zad 2

78-16 ogloszenie o wyborze - zad 3