Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9, CPV 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2016-07-25
Nazwa zadania Przebudowa mostu w km 92+753 drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Stara Kraśnica. CPV 45200000-9, CPV 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.96.2016
Termin składania ofert 2016-08-10 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

96_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2016-07-25

96_2016 SIWZ 2016-07-25

96_2016 PFU

96_2016 opinia geotechniczna

96_2016 mapa do celów projektowych

96_2016 zał_1-7 edyt 2016-07-25

 

96_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-08-04

96_2016 PYT i ODP + ZMIANA SIWZ 2016-08-04

 

 

96_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-08-10

96-16 ogloszenie o wyborze