Przebudowa mostu w ciągu DW 357 w km 15+439 w miejscowości Siekierczyn wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2016-07-21
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 357 w km 15+439 w miejscowości Siekierczyn wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.85.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 75 / 75 510 18 (19) wew.15
Załączniki

 

85-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (26.08.2016 r.)

 

85-16 Informacja z otwarcia ofert (05.08.2016 r.)

 

  85-16 Ogłoszenie o zamówieniu (21.07.2016 r.)

85-16 SIWZ (21.07.2016 r.)

85-16 Program funkcjonalno-użytkowy

85-16 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ (21.07.2016 r.)