DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu DW 357 w km 15+439 w miejscowości Siekierczyn wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7, 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-21
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu DW 357 w km 15+439 w miejscowości Siekierczyn wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45000000-7, 71320000-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.85.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 75 / 75 510 18 (19) wew.15
Załączniki

 

85-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (26.08.2016 r.)

 

85-16 Informacja z otwarcia ofert (05.08.2016 r.)

 

  85-16 Ogłoszenie o zamówieniu (21.07.2016 r.)

85-16 SIWZ (21.07.2016 r.)

85-16 Program funkcjonalno-użytkowy

85-16 Załączniki Nr 1-8 do SIWZ (21.07.2016 r.)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :