DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 342 Golędzinów – Oborniki Śląskie długości 1300 m w km 18+713 – 20+013. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-15
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 342 Golędzinów – Oborniki Śląskie długości 1300 m w km 18+713 – 20+013. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.87.2016
Termin składania ofert 2016-08-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 233 / 71 39 17 110
Załączniki

 

87_16 ogloszenie o zamowieniu

87_16 SIWZ

87_16 kosztorys ofertowy zalacznik nr 2

87_16 specyfikacje techniczne

87_16_wersja edytowalna zalacznikow

87-2016-pyt-1-3-i-odp-zmiana-siwz-www-12-08-2016

87-2016-kosztorys-ofertowy-12-08-2016

87-2016-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-12-08-2016

 

87_16 zbiorcze zestawienie zlozonych ofert 2016-08-23

87_16 ogłoszenie o wyborze

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :