DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Nowy Otok – Gaj Oławski w km 36+460 – 38+350. Drukuj Email
z dnia: 2016-07-15
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 396 na odcinku Nowy Otok – Gaj Oławski w km 36+460 – 38+350. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.79.2016
Termin składania ofert 2016-08-17 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 233 / 71 39 17 110
Załączniki

79_16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  79_16 SIWZ 

79_16 kosztorys ofertowy zalacznik nr 2

79_16 specyfikacje techniczne

79_16_wersja edytowalna zalacznikow

79_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-08-08

79_2016 pyt_i odp 2016-08-08

79_2016 KOSZTORYS OFERTOWY_2016-08-08

79_2016 pyt_i odp 2016-08-10

79_16 zbiorcze zestawienie zlozonych ofert 17-08-2016

79_16 ogłoszenie o wyborze

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :