Remont drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Kąty Wrocławskie - Wrocław w km 0+700 - 12+335 (odcinkami). CPV 45233142-6. Drukuj
z dnia: 2016-07-14
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 362 na odcinku Kąty Wrocławskie - Wrocław w km 0+700 - 12+335 (odcinkami). CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.86.2016.AK
Termin składania ofert 2016-08-02 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18 (19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 75 / 75 510 18 (19) wew. 15
Załączniki

 

 

86-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.08.2016 r.)

 

 

86-16 Informacja z otwarcia ofert  (02.08.2016 r.)

   

86-16 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.07.2016 r.)

  86-16 Odpowiedzi na pytania (26.07.2016 r.)

86-16 Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy (26.07.2016 r.)

  86-16 Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy (edytowalny)

  Specyfikacja techniczna D-05.03.05a

 

  86-16 Ogłoszenie o zamówieniu (14.07.2016 r.)

86-16 SIWZ (14.07.2016 r.)

86-16 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ edytowalne (14.07.2016 r.)

STWiORB