Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.31.40-2, 71.32.00.00, 71.35.19.10, 71.35.40.00 Drukuj
z dnia: 2016-07-13
Nazwa zadania Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.31.40-2, 71.32.00.00, 71.35.19.10, 71.35.40.00
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.76.2016
Termin składania ofert 2016-08-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak/Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 248, -172, 233; 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-76-2016-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-76-2016-siwz

2720-76-2016-program-funkcjonalno-uzytkowy

  2720-76-2016-zalaczniki-do-PFU

 

 

76_2016 odpowiedzi na pytania 29_07_2016

76_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 29_07_2016

76_2016 zalaczniki wersja edytowalna 29_07_2016

 

 

 

76_2016 ogloszenie o zmianie ogloszenia 09_08_2016

76_2016 odpowiedzi na pytania 09_08_2016

 

 

76-16 zmiana siwz 16-08-2016

76-16 ogloszenie o zmianie ogloszenia 16-08-2016

 

 

76_2016_zbiorcze_zestawienie_ofert

 

 

  76_2016 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20_09_2016