Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice ul. Chocianowska w km 15+500 – 17+970. Drukuj
z dnia: 2016-07-13
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 331 na terenie Gminy Polkowice ul. Chocianowska w km 15+500 – 17+970. CPV 45233142-6.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.83.2016
Termin składania ofert 2016-08-03 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz / Beata Kozioł
Tel./Fax 71 39 17 155 / 71 39 17 233 / 71 39 17 110
Załączniki

  83_16 ogloszenie o zamowieniu

83_16 siwz

83_16_kosztorys ofertowy zalacznik nr 2

83_16 specyfikacje techniczne

83_16_wersja edytowalna zalacznikow

 

83_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-08-03

 

83_16 ogłoszenie o wyborze 2016-08-26

 

83_16 unieważnienie postępowania