DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Włodowice od km 7+000 do km 8+820 wraz z budową chodnika w km 8+236 - 8+820. CPV 45233142-6 Drukuj Email
z dnia: 2016-07-01
Nazwa zadania Remont drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Włodowice od km 7+000 do km 8+820 wraz z budową chodnika w km 8+236 - 8+820. CPV 45233142-6
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.75.2016.AK
Termin składania ofert 2016-07-18 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Anna Kazimierczyk, Beata Kozioł
Tel./Fax tel. 75 / 75 510 18(19) wew. 12, tel. 71 / 39 17 233, fax 75 / 75 510 18(19) wew. 15
Załączniki

 

 

75-16 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (05.08.2016 r.)

   

75-16 Informacja z otwarcia ofert (18.07.2016 r.)

  

75-16 Ogłoszenie o zamówieniu (01.07.2016 r.)

75-16 SIWZ (01.07.2016 r.)

Dokumentacja projektowa

STWiORB

75-16 Załączniki Nr 1-7 do SIWZ edytowalne (01.07.2016 r.)

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :