DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi DW 321 km 32+830 w pobliżu miejscowości Grodziec Mały wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7. Drukuj Email
z dnia: 2016-06-30
Nazwa zadania Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi DW 321 km 32+830 w pobliżu miejscowości Grodziec Mały wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7.
Rodzaj Roboty Budowlane
Znak sprawy NI.2720.62.2016
Termin składania ofert 2016-07-28 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Beata Kozioł
Tel./Fax 71-39-17-172, 71-39-17-233; fax 71-39-17-110
Załączniki

  62_2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2016-06-30

62_2016 SIWZ 2016-06-30

62_2016 PFU 2016-06-30

62_2016 pismo PKP

62_2016 siwz-edyt 2016-06-30

62_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-07-13

62_2016 pyt_i odp 2016-07-13

62_2016 SIWZ tj_2016-07-13

62_2016 PFU Grodziec Mały tj_2016-07-13

62_2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2016-07-20

62_2016 pyt_i odp 2016-07-20

62_2016 PFU 2016-07-20

62_2016 Raport z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego

 

62_2016 zbiorcze zestawienie ofert 2016-07-28

62_16 ogłoszenie o wyborze

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :